Herta_of_Mei_Tse_Ai_Chuang_Cheng_Jung_Wu__45057.jpg

Pedigree of:
Herta of Mei Tse Ai Chuan Cheng Jung Wu

  • Dog ID: 45057
  • Sex: Bitch
  • Birth Date: 2011-02-08