19311z_Amaler_of_Mei_Tse_Ai_Chuan_Cheng_Jung_Wu.jpg

Reverse Pedigree of:
Amaler of Mei Tse Ai Chuan Cheng Jung Wu

  • Dog ID: 19311
  • Sex: Bitch
  • Birth Date: 2009-01-05